Projekty komputerowe wymagają tego, aby zastosować określone rodzaje grafiki. W słowniku komputerowym można zetknąć się z dwoma podstawowymi pojęciami odnoszącymi się do grafiki. Mowa jest mianowicie o grafice rastrowej oraz o grafice wektorowej. Czym one są i do jakiego rodzaju projektów można je zastosować? Czym różni się jedna z grafik od drugiej? To istotne pytania, na które warto sobie odpowiedzieć.

Grafika rastrowa

Czym jest raster? To nic innego jak pionowo- pozioma siatka, która wykorzystuje kolorowe piksele. W tym rodzaju grafiki, a więc w grafice rastrowej użytkownik ma do czynienia z bardzo płynnym przejściem pomiędzy poszczególnymi kolorami. Poza tym tutaj mamy do czynienia z występowaniem bardzo dużej ilości różnorodnych barw. W jakich miejscach sprawdzi się owa grafika rastrowa? Na pewno wskażemy na różnego rodzaju ilustracje, na fotografie czy też na wideo. Rastry są takimi elementami, których nie stosuje się do stworzenia logo, co jest niezwykle istotne dla grafików. Czym jeszcze cechuje się grafika rastrowa? Na pewno należy wskazać na:

  • dużą szczegółowość obrazu,
  • dosyć ograniczone możliwości związane z edycją,
  • dosyć ograniczone skalowanie.

Grafika rastrowa odnosi się do takich formatów plików jak chociażby .jpg, .png, .gif, .tiff, .psd.

Grafika wektorowa

Jest to drugi rodzaj grafiki komputerowej, w której mamy do czynienia z oparciem się w głównej mierze na formułach matematycznych. Uzyskiwany obraz jest złożony z krzywych Beziera, z punktów oraz z linii. Wszystkie te elementy zostają rozmieszczone w układzie współrzędnych. Jednym z aspektów, na który zwraca się szczególną uwagę jest to, że powiększenie uzyskiwanego obrazu nie jest związane z pogorszeniem się jego jakości. W jakim celu stosuje się ów rodzaj grafiki komputerowej? Na pewno wskażemy na:

  • tworzenie firmowego logo,
  • tworzenie map,
  • tworzenie schematów,
  • tworzenie ikon,
  • tworzenie fontów,
  • tworzenie ilustracji,
  • tworzenie materiałów do wydruku.

Do głównych cech odnoszących się do grafiki wektorowej na pewno należy zaliczyć możliwość uzyskania pełnej skalowalności. Poza tym również jest ona możliwa do edytowania oraz (co jest pewnym mankamentem), mamy do czynienia z ograniczoną ilością detali oraz efektów. W tym przypadku grafika wektorowa odnosi się do plików o formatach .pdf, .eps, .cdr, .svg, oraz .ai.

Powstaje zatem pytanie o to, który z rodzajów grafiki komputerowej może być uznany za lepszy? Tak naprawdę nie chodzi o wyższość grafiki rastrowej nad wektorową czy też w odwrotnym kierunku. W obu przypadkach mowa jest o użyteczności, o przydatności. Zarówno jeden jak i drugi rodzaj grafiki komputerowej jest bardzo przydatny, a różnica sprowadza się do tego, że rodzaj zastosowanej grafiki zależy od specyfiki danego projektu. To, co dla laika komputerowego może być bez znaczenia, może być czarną magią, to dla grafika komputerowego staje się czymś elementarnym i zasadniczym w tworzeniu określonych projektów. Tym samym grafik komputerowy musi potrafić dostosować rodzaj grafiki do danego projektu.